Autisme

Met autisme bedoel ik de diagnoses die vallen onder de noemer Autisme Spectrumstoornis (verder te noemen ASS) waaronder andere het klassiek autisme, Asperger en PDD-NOS vallen.

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier. Met autisme word je geboren, en de stoornis blijft gedurende je hele leven een rol spelen.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. Dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten. De sterke kanten wil ik gebruiken om ontwikkeling te bevorderen op verschillende gebieden. Denk hierbij aan communicatie, contact, structuur geven en ontspanning.

Voor deze doelgroep is het integreren van de verschillende zintuigelijke prikkels tot één geheel erg moeilijk. De Bim-werkwijze is naar mijn mening een goed middel om dit te ontwikkelen en te prikkelen.

Wil je meer info? Neem contact op!