resized

Begeleiding

Tijdens de muzieksessies zal ik gebruik maken van verschillende begeleidingsinstrumenten. Dit is afhankelijk van de doelgroep en de doelen waarmee ik werk. Naast de piano, begeleid ik mezelf op de gitaar of een percussie-instrument. Voor de client kan ik percussie-instrumenten, keyboard of gitaar meenemen indien nodig. Verder heb ik altijd mijn eigen geluidinstallatie(box) mee.

Overige Taken

De hoofdtaak van de muziekagoog is uiteraard het geven van de sessie/lessen. Maar daarnaast zijn er nog veel neventaken die hieraan verbonden zijn.

• Rapportage van het proces en begeleidingsplannen maken.

• Overdracht, zowel mondeling als schriftelijk, aan betrokkenen van de cliënt.

• Voorlichting aan betrokkenen die ook met de cliënt te maken hebben of gaan doen. Denk hierbij ook aan ouders of familieleden van de cliënt.

• Advies wat betreft geluidsmilieu, materiaal en middelen en de aanschaf hiervan.

• Workshops geven binnen en buiten de organisatie waar men werkt.

• Coachen van collega’s met betrekking tot het medium muziek. Zodat zij hun kennis vergroten rondom muziekmateriaal en middelen en hoe hier verantwoord mee om te gaan.

• Soms kan de sessie een voorwaardenscheppende zijn ten behoeve van andere paramedici en hun therapie.

• Samenwerking met andere paramedici is daarom belangrijk om een zo optimale begeleiding te bieden aan de cliënt.

Wil je meer info? Neem contact op!

IMG_0115