Dementie of NAH

Een jaar lang heb ik mogen werken in een verzorgingshuis met mensen met Dementie en of NAH (niet aangeboren hersenafwijking) Hier heb ik mogen ervaren wat mijn werk als muziekagoog kan betekenen voor deze doelgroep.

Voortkomend probleem vanuit Dementie is dat er veel onrust is en apathie. Zij zitten voor zich uit te staren en er lijkt weinig of geen beweging te komen. Het gaat hierbij om bovenmatige inactiviteit of initiatiefloosheid. Oorzaken van apathie kunnen zijn dat de persoon angst heeft om fouten te maken, onzekerheid, vermoeidheid en het niet meer begrijpen van de omgeving en daarom verstarren. Goed observeren kan duidelijk maken wat de onderliggende oorzaak is van deze angst of wat iemand tegenhoudt om actief te zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat het gebruik van muziek deze angst kan wegnemen. De hersenen bij mensen met dementie hebben meer tijd nodig om prikkels te verwerken en het tempo wordt langzamer. Het is noodzakelijk om de muziek hierop aan te passen.

De innerlijke onrust die mensen met dementie hebben veroorzaakt veel stress. Vandaar dat ontspanning erg belangrijk is. Dit kan ook uitstekend met muziek. Door afleiding van stressvolle momenten komt iemand weer tot rust. Bij alle fasen van dementie valt muziek goed in te zetten. Dit kan door samen te luisteren naar muziek, te zingen, te huilen, samen te dansen of samen muziek te maken.

Ook de Bim werkwijze heeft mij laten zien dat juist de aanraking van het lichaam in combinatie van de muziek een hele fijne werkvorm is om ontspanning en interactie te krijgen.

Wil je meer info? Neem contact op!