Doelgroepen

Mijn  werk als muziekagoog is voornamelijk gericht op kinderen met gedrags-problematiek, ontwikkelings-achterstand, een aandachts- of ontwikkelings-stoornis.

Mijn specialicatie ligt op het gebied van EMB, Autisme en mensen met Dementie/NAH

Maar ook kinderen tot 12 jaar binnen de reguliere opvang of school kunnen bij mij terecht.

Wil je meer info? Neem contact op!