EMB

Mensen met een ernstige meervoudige beperking hebben naast een ernstige verstandelijke beperking tenminste een visuele en/of auditieve, en/of motorische beperking. Bij mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of die langdurig ziek zijn verloopt de taalontwikkeling traag en moeizaam: bij sommigen komt die zelfs nauwelijks tot stand.

De doelgroep ernstig meervoudig beperkten heeft een vertraagde bewustwording van de omgeving. De zintuigelijke beleving is vaak wel in gang waardoor juist muziek bij hen een mooie ingang is om bepaalde gebieden te ontwikkelen.

In het werkveld wordt deze groep ook wel eens benoemt als Elke Mogelijkheid Benutten, wat compleet past in de visie van mijn praktijk.

Speciaal voor deze groep zijn de Bim werkwijze en Muzikaalbad mooie werkvormen die laten zien wat muziek kan betekenen op het gebied van ontspanning, lichaamsherkenning en communicatie.

Wil je meer info? Neem contact op!

IMG_0127
IMG_0126